UHR ber UD bistå forskere med å forlate Gaza

Forskere med oppholdstillatelse i Norge har utfordringer med å forlate Gaza. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har bedt Utenriksdepartementet (UD) om å bistå disse med utreise fra Gazastripen.

Samtlige norske universiteter og åtte høyskoler er medlemmer av Scholars at Risk (SAR). SAR er et internasjonalt nettverk av høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Nettverkets hovedformål er å fremme og beskytte akademisk frihet, herunder beskytte forfulgte forskere. Måten dette gjøres på er at medlemsinstitusjoner tilbyr et midlertidig, trygt opphold for forskere som er forfulgt i hjemlandet eller det landet de befinner seg i.

UHR har mottatt en henvendelse fra SAR-Norge, som peker på at mange av SAR-medlemmene har tilbudt palestinske forskere på Gaza-stripen midlertidig arbeidskontrakt. 

På bakgrunn av kontrakten søker institusjonen oppholdstillatelse for forskeren og eventuelt medfølgende familie. Dette er søknader UDI er villige til å prioritere. 

Som resultat befinner det seg nå, ifølge SAR, flere palestinske forskere på Gaza-stripen som har fått eller er i ferd med å få oppholdstillatelse i Norge. Men det er utfordrende å få forskerne og familiene deres ut av Gaza.

På vegne av sektoren har UHR bedt UD om å bistå disse med å komme seg ut av området.

Les hele UHRs henvendelse til UD (PDF, 95 kB)