Gjenvalgt som leder av UHR

Onsdag 24. mai ble Sunniva Whittaker gjenvalgt til styreleder for Universitets- og høgskolerådet (UHR). Dette skjedde under UHRs representantskapsmøte i Kristiansand.

Sunniva Whittaker er gjenvalgt som styreleder av UHR. Aron Bræstrup Løsnes

Whittaker har vært styreleder for UHR siden 2021. Hun er rektor ved Universitetet i Agder og er gjenvalgt for en ny periode på to år.

UHR er inne i et godt driv. Vi jobber med mange store utfordringer for hele universitets- og høyskolesektoren. Jeg ser frem til å jobbe videre med styret og er sikker på at det vil komme nye viktige saker å ta tak i de neste årene, sier Whittaker.

Rektor Svein Stølen fra Universitetet i Oslo er gjenvalgt som nestleder. Hele valgkomiteens innstilling ble valgt inn ved akklamasjon.

Hele innvalgte styre.