Nettseminar om norsk fagspråk

Universitets- og høgskolerådet arrangerte nettseminar om norsk fagspråk fredag 14. april kl. 09.00-11.00.

I april arrangerte UHR nettseminar om norsk fagspråk.

Bakgrunnen for nettseminaret er regjeringa sitt arbeid med ein handlingsplan for norsk fagspråk. Kunnskapsdepartementet har sendt ut ein invitasjon til å kome med innspel til handlingsplanen med frist 28. April.

Målgruppa for nettseminaret var UH-institusjonane. 

Program

09.00: Del I: Regjeringas arbeid med handlingsplanen og forventningar til sektoren

  • Velkommen v/generalsekretær i UHR, Nina Sandberg (ordstyrar)
  • Innleiing v/ Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
  • Innleiing v/Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar
  • Innleiing v/Åse Wetås, direktør i Språkrådet
  • Samtale og spørsmål/kommentarar frå publikum

09.50: Pause

10.00: Del II: Erfaringar og innspel frå sektoren

  • Sunniva Whittaker, styreleiar i UHR og rektor ved UiA
  • Pinar Heggernes, prorektor ved UiB
  • Mathilde Skoie, prodekan, HF-fakultetet ved UiO 
  • Nils Hallvard Korsvoll, leiar for Akademiet for yngre forskere
  • Samtale og spørsmål/kommentarar frå publikum

11.00: Møteslutt

Presentasjonane frå seminaret ligg her.

Kontaktpersoner

Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01