NARMA markerte 10 år

Hvordan kan et profesjonelt og faglig basert støtteapparat bidra til å videreutvikle kunnskapsinstitusjonene til både å svare på dagens kjente utfordringer og samtidig håndtere det uforutsette? Dette ble diskutert av mer enn 470 deltakere fra hele Norge som sist uke var samlet i Lillestrøm.

Åpningssesjonen av NARMAs vårkonferanse 2023. Aron Bræstrup Løsnes
NARMA markerte sitt 10-årsjubuleum. Aron Bræstrup Løsnes

Anledningen var NARMAs vårkonferanse 2023 som ble arrangert 21. og 22. mars. Overordnet tema for årets konferanse var «Forskningsstøtte i uforutsigbare tider». Det ble også markert at NARMA har 10-årsjubileum i 2023.

Konferansen ble åpnet av statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel som snakket om regjeringens kunnskaps- og forskningspolitikk for en usikker tid, etterfulgt av Mari Sundli Tveit, direktør i Forskningsrådet om hvilken rolle forskningen har i en usikker tid. Dette ble bakteppet for en aktiv diskusjon med salen om flere aktuelle forskningspolitiske temaer.

Universiteter og høyskoler er blitt komplekse organisasjoner som forutsetter et aktivt samspill mellom en lang rekke aktører. De fleste forskningsprosjekter forutsetter teamarbeid. Ikke bare mellom forskere med ulike roller, men i økende grad mellom forskerne og et støtteapparat som samarbeider både om å utvikle og gjennomføre prosjekter. Rollen som forskningsadministrator var derfor et gjennomgående tema denne gangen, ikke minst fordi dette nå er kommet på agendaen i EU gjennom Research Management Initiative, som er godkjent som Action 17 i Det europeiske forskningsområdet (ERA). 

NARMA er Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, og ble etablert av UHR i 2013.