Publisering skal fortsatt telles – publiseringsutvalget utreder hvordan 

Det nasjonale publiseringsutvalget har fått i oppdrag å utrede publiseringsstatistikken og registeret over vitenskapelige publiseringskanaler. Nå har utvalget nedsatt en arbeidsgruppe som skal lede utredningen. 

Arbeidsgruppen: (fv) Jens Petter Berg, Oslo Universitetssykehus, Tanja Storsul, OsloMet, Henrik Urdal, PRIO. Ine Eriksen/UiO, Sonja Balci/OsloMet, PRIO

Publiseringsindikatoren fyller flere formål. Den gir oversikt over og innblikk i forskningen og inngår i offisiell statistikk og styring. Regjeringen har sagt at dette skal fortsette selv om indikatoren ikke lenger inngår i finansieringen av universiteter og høgskoler.  

Samtidig har kanalregisteret fått større betydning enn før i et landskap der det har blitt krevende å se forskjell på gode og dårlige tidsskrifter. Kunnskapsdepartementet har derfor gitt publiseringsutvalget i oppgave å utrede videre utvikling av indikatoren.

Utvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet. I arbeidsgruppen sitter: 

Da regjeringen la frem Utsynsmeldingen, som handler om fremtidens kompetansebehov, ble det klart at den fulgte anbefalingene fra Hatlen-utvalget (2022), som hadde gjennomgått finansieringssystemet til universitets- og høgskolesektoren.  
 
Endringene innebærer at fra 2025 vil forskningsindikatorene, blant dem publiseringsindikatoren, ikke lenger påvirke budsjettene til universitetene og høyskolene.   

Flere har tolket dette som at rapporteringen og det faglige arbeidet rundt indikatoren legges ned. Dette er på ingen måte riktig. I denne kronikken presiserer publiseringsutvalget hvordan arbeidet videreføres i påvente av resultatet av den forestående utredningen. 

Les hele mandatet for utredning om publiseringsstatistikken og registeret over vitenskapelige publiseringskanaler