Leverer forslag til ny strategi for vitenskapelig publisering etter 2024

Tverrsektoriell arbeidsgruppe har levert forslag til ny strategi for vitenskapelig publisering etter 2024. Nå inviteres det til innspill på rapporten. 

Inviterer til innspill på rapport om vitenskapelig publisering etter 2024.

Med mandat i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032 (LTP) ble det nedsatt en tverrsektoriell arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å bistå forskningsinstitusjonene med en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024.

Bakgrunnen var at både Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) ønsket dialog med myndighetene om hva de nasjonale målene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler ville innebære etter 2024, tidspunktet regjeringen har målfestet at all offentlig finansiert forskning skal være åpen tilgjengelig.

UHR har deltatt i arbeidsgruppen og resultatet presenteres nå i form av en rapport med tilhørende anbefalinger. Den tverrsektorielle arbeidsgruppen inviterer nå til innspill på rapporten og anbefalingene innen 1. oktober.

Mer informasjon om innsending av innspill.

Frist 1. oktober.

Les innlegg i Khrono: Hvordan ønsker vi at et fremtidig publiserings­­landskap skal se ut?

Arbeidsgruppa (utgår fra referansegruppa):

Lars Holden (FFA), Mathilde Skoie (UHR), Vidar Røeggen (UHR), Katrine Weisteen Bjerde (HK-dir), Lars Wenaas (Sikt), Pål Bakke (RHF), Johannes Waage Løvhaug (Forskningsrådet), Espen Sandøe Karlsen (Forskningsrådet) og Marte Qvenild (Forskningsrådet).

Referansegruppa:

Lars Holden (FFA), Tanja Storsul (FFA), Agnes Landstad (FFA), Åse Gornitzka (UHR), Mathilde Skoie (UHR), Ragnar Lie (UHR), Vidar Røeggen (UHR), Katrine Weisteen Bjerde (HK-dir), Kristin Selvaag (HK-dir), Lars Wenaas (Sikt), Nina Karlstrøm (Sikt), Tove Klæboe Nilsen (RHF), Johannes Waage Løvhaug (Forskningsrådet), Espen Sandøe Karlsen (Forskningsrådet) og Marte Qvenild (Forskningsrådet).