Publisert 10.12.2020
I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler. I perioden 2018-2020 har Unit inngått...
Publisert 07.10.2020
Stabler med mynter med treklosser der det står 2021
I forslaget til statsbudsjett 2021, viser regjeringen for svake ambisjoner når det gjelder investering i forskning. Vi er midt i en pandemi og i en stor omstillingsprosess, og økt satsing på...
Publisert 19.08.2020
To personer iført munnbind sitter på hvert sitt skrivebord og jobber foran datamaskiner
UHRs styre behandlet i ekstraordinært møte 17. august følgende uttalelse om bruk av munnbind/ansiktsmaske: Avstand er fortsatt det viktigste forebyggende tiltak mot covid-19 smittespredning sammen...
Publisert 22.07.2020
Sammen med over 100 organisasjoner og forskere fra hele Europa og Storbritannia støtter UHR en uttalelse (PDF, 104 kB) som beskriver hvordan forhandlere kan sikre en avtale om Storbritannias...
Publisert 05.06.2020
UHR støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, herunder videreføring av at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at gratisprinsippet skal videreføres...
Publisert 05.06.2020
UHRs innspill til den kommende stortingsmeldingen om styring av UH-sektoren er sendt inn. Under følger en kort oversikt over de viktigste punktene fra innspillet vårt. Les hele UHRs innspill til...
Publisert 26.05.2020
Samfunnet oppnår ingenting ved å premiere norske universiteter og høyskoler økonomisk for hvor relevant jobb studentene får når de er ferdigutdannet. Det er nettopp det denne nye, underlige...
Publisert 12.05.2020
Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2020. For UH-sektoren foreslås det 4000 nye studieplasser, 250 stipendiat- og postdoktorstillinger, og mer midler til desentraliserte...
Publisert 12.02.2020
Illustrasjon av hender som blar på et nettbrett, og der trykte sider flyr ut av brettet
Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Etter våre beregninger er vi på god vei allerede...
Publisert 07.01.2020
Vi snakker ofte og varmt om akademiske kjerneverdier som akademisk frihet og institusjonell autonomi, men begrepene er ikke særlig fremtredende i lovgivningen. Er det håp om at en revidert...