Publisert 17.12.2021
I en pressemelding fra regjeringen 1. desember går det fram at opprettelsen av lærer- og barnehagelærerutdanning i regi av Nord universitet på Campus Nesna skal hjemles i kongelig resolusjon...
Publisert 29.11.2021
– Dette er dramatisk for universitetene og høgskolene og er et historisk dårlig budsjett for sektoren, sier styreleder for UHR i denne pressemeldingen.
Publisert 16.11.2021
– Universitets- og høgskolerådet mener det nå haster med å gjenoppta det internasjonale samarbeidet ved at flere forskere kan slippe inn i landet for å utføre forskningsarbeid for utvikling og...
Publisert 08.11.2021
– UHR uttrykte skuffelse for at forslaget til budsjett fra den avgåtte regjeringen var lite ambisiøst, men nå har forslaget har gått fra dårlig - til verre, sier styreleder Sunniva Whittaker i...
Publisert 12.10.2021
– Satsingen på forskning er for svak og forsiktig – den må opp, sier styreleder for UHR Sunniva Whittaker.
Publisert 29.09.2021
– Satsing på forskning og høyere utdanning er samfunnsbygging og er den viktigste faktoren som former vår felles fremtid, skriver styreleder i UHR Sunniva Whittaker i dette brevet.
Publisert 09.06.2021
Regjeringen kom til enighet med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett 6. juni. For å dekke inn økte bevilgninger på andre felt, er det foretatt kutt i finansieringen av forskning. Norges...
Publisert 12.05.2021
Den 11. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. UHR er skuffet over at det heller ikke nå kom fullfinansiering av grunnskolelærerutdanningen. Vi ser...
Publisert 11.05.2021
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble lagt fram 26. april og 30. april ble rapporten til regjeringens ekspertgruppe, som ble ledet av Peder Kjøs, lagt fram.
Publisert 11.02.2021
I forbindelse med at det igjen kuttes i Helsebibliotekets tilbud, har Universitets- og høgskolerådet på initiativ fra UHR-Bibliotek sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å formidle...