Stortinget må bevilge midler til unge forskertalenter

Universitets- og høgskolerådet, Forskerforbundet, Akademikerne og Akademiet for yngre forskere har samlet seg bak et felles krav for å redde FRIPRO i 2023. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kuttene for forskning blir store dersom regjeringen får gjennomslag for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Forslaget innebærer en anslått realnedgang på 1,1 prosent i offentlige bevilgninger til Forskning og utvikling. Dette bekymrer oss, i en tid der Norge burde investere i kunnskap.  

Pandemien viste hvor viktig kunnskap er for samfunnets beredskap og evne til å finne løsninger i en global krisesituasjon. Nå står vi overfor krig i Europa, energikrise og klimakrise, tilbakegang i økonomien og kanskje økende arbeidsledighet. Å bygge kunnskap, kompetanse og forskningsmiljøer som forstår og bidrar til å løse disse samfunnsutfordringene er avgjørende for Norges totalberedskap.

Fra over 900 millioner til 0 i 2023!

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er et sentralt virkemiddel for å fremme banebrytende, fremragende forskning. Forskningsrådet hadde opprinnelig lyst ut 970 mill. kroner til FRIPRO i 2022, men måtte redusere tildelingen med 20 prosent. Midler til FRIPRO lyses ut årlig, men i 2023 blir utlysningen satt på pause.

FRIPRO retter seg mot forskere i ulike stadier av karrieren. For eksempel kan yngre forskere søke om Forskerprosjekt for unge talenter. Konkurransen er i utgangspunktet hard, og dersom det ikke utlyses noen midler i 2023, risikerer Norge å gå glipp av mange forskertalenter.

Vi er fornøyde med at Forskningsrådet også i 2023 gis fullmakter til å overføre midler mellom ulike poster i sitt budsjett. Det vil bidra til å løse en vanskelig og akutt situasjon. Reduserte utlysninger, som følge av overforbruket i tidligere år, er likevel svært uheldig.  Dette er dramatisk for en rekke forskningsmiljøer i UH-sektoren, og da spesielt yngre forskere.

På bakgrunn av dette vil vi be om at Stortinget bevilger 200 mill. kroner til en begrenset utlysning av FRIPRO også i 2023.

Sunniva Whittaker
Universitets- og høgskolerådet

Lise Lyngsnes Randeberg
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Akademikerne

Nils Hallvard Korsvoll
Akademiet for yngre forskere

Fakta om FRIPRO:
FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, fremragende forskning, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv.