Høyere utdanning og forskning er blitt en salderingspost

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ser at de store kuttene i statsbudsjett for 2022 er videreført i revidert nasjonalbudsjett. Universiteter og høyskoler blir nok en gang en salderingspost for andre satsinger.

Sunniva Whittaker, Stortinget - Klikk for stort bilde– Vi ønsker bedre dialog med politisk ledelse og mer forutsigbarhet for universitetene og høyskolene, sier UHRs styreleder Sunniva Whittaker. UiA & UHR

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2022 viderefører dramatiske kutt for universitetene og høyskolene.

Dette gjelder blant annet et historisk kutt knyttet til omlegging av pensjonsmodell som i grove trekk videreføres i budsjettet. Dette fører til at universiteter og høyskoler får redusert sine rammebevilgninger med over 770 millioner kroner.

– I en verden som krever mer kompetanse, mer omstilling og mer forskning, reduserer regjeringen budsjettene til universitetene og høyskolene. Vi hadde forventet at regjeringen ville rette opp dette i revidert budsjett, sier Sunniva Whittaker, styreleder i UHR.

Pensjonsendringen kom på toppen av flere andre kutt i budsjettet for universitets- og høyskolesektoren for 2022. Til sammen ble høyere utdanning og forskning kuttet med over en milliard kroner.

Nå skal også satsingen på kunnskapsbygg reduseres. Dette rammer viktige prosjekter som blant annet Vikingtidsmuseet, Ocean Space Center og utviklingsprosjekter ved flere campuser. Studentenes krav følges heller ikke opp.

– Det er trist at en ikke er villig til å satse sterkere på studentene i en situasjon der antallet er rekordhøyt og behovet for kompetent arbeidskraft er skrikende innen en rekke sektorer, sier Whittaker. 

Det er også stor uvisshet knyttet til fremtidige tildelinger gjennom Forskningsrådet. Til sammen skaper dette stor usikkerhet om vilkårene for forskning og høyere utdanning fremover.

– Vi ønsker bedre dialog med politisk ledelse og mer forutsigbarhet for universitetene og høyskolene. Satsing på forskning og høyere utdanning er ikke en utgiftspost, men en regjerings ansvar for investering for fremtiden», avslutter Whittaker