Publisert 05.07.2019
UHRs styre behandlet på møtet 17. juni 2019 et innspill til universitets- og høyskolelovutvalget. UHR har brukt bredden av sine felles- og fagstrategiske enheter som bakgrunn for innspillet. Det er...
Publisert 18.06.2019
UHRs styre legger til grunn at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig og har gitt sin støtte til arbeidet med Plan S under den forutsetning at en implementering håndteres...
Publisert 03.05.2019
I UHRs høringssvar kommenterer vi i hovedsak de delene av rapporten som har konsekvenser enten for lærerutdanningene, eller for overgangen fra videregående opplæring til universiteter og høgskoler...
Publisert 30.04.2019
Universitets- og høgskolerådet (UHR) deltar i dag på høring om representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. UHR støtter arbeidet for å gjøre forskningen og...
Publisert 07.03.2019
Illustrasjon: Utskrift av høringsbrevet
UHR synes det er en utfordring at høringsinstansene ikke gis mulighet til å kommentere de ti retningslinjeforslagene sett samlet, ettersom de inngår som et viktig ledd i innføringen av et nytt...
Publisert 04.12.2018
Universitets- og høgskolerådet (UHR) synes det er positivt at Forskningsrådet utarbeider en overordnet “synteserapport” som samler de anbefalinger som har kommet fra internasjonale...
Publisert 30.11.2018
Ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å demonstrere er grunnleggende rettigheter. I Nicaragua er disse rettene blitt innskrenket i etterkant av demonstrasjoner mot myndighetene...
Publisert 29.11.2018
Universitets- og høgskolerådet er bekymret over den siste utviklingen i Ungarn der universitetenes autonomi og den akademiske friheten trues. Den 25. oktober 2018 annonserte Central European...
Publisert 19.11.2018
Åpen publisering av forskning må til hvis vi skal få til en mer kunnskapsbasert samfunnsutvikling og høyere tillit til forskningen. Derfor mener Universitets- og høgskolerådet (UHR) at offentlig...
Publisert 19.10.2018
Hvis vi vil at samfunnsutviklingen skal være kunnskapsbasert og at befolkningen skal ha tillit til forskningen, må den være tilgjengelig for alle.