Publisert 05.06.2020
UHR støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, herunder videreføring av at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at gratisprinsippet skal videreføres...
Publisert 05.06.2020
UHRs innspill til den kommende stortingsmeldingen om styring av UH-sektoren er sendt inn. Under følger en kort oversikt over de viktigste punktene fra innspillet vårt. Les hele UHRs innspill til...
Publisert 26.05.2020
Samfunnet oppnår ingenting ved å premiere norske universiteter og høyskoler økonomisk for hvor relevant jobb studentene får når de er ferdigutdannet. Det er nettopp det denne nye, underlige...
Publisert 12.05.2020
Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett for 2020. For UH-sektoren foreslås det 4000 nye studieplasser, 250 stipendiat- og postdoktorstillinger, og mer midler til desentraliserte...
Publisert 12.02.2020
Illustrasjon av hender som blar på et nettbrett, og der trykte sider flyr ut av brettet
Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Etter våre beregninger er vi på god vei allerede...
Publisert 07.01.2020
Vi snakker ofte og varmt om akademiske kjerneverdier som akademisk frihet og institusjonell autonomi, men begrepene er ikke særlig fremtredende i lovgivningen. Er det håp om at en revidert...
Publisert 19.12.2019
I dag sendte UHR brev til justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr der vi understreket at vi er opptatt av at styret vet Politihøgskolen skal ha reell autonomi når det gjelder den faglige og...
Publisert 16.12.2019
Universitets- og høgskolerådet har i sine innspill til statsbudsjettet for 2016, 2017 og 2018 fremmet kompetanseoppbygging og finansiering av omleggingen til femårige integrerte masterløp for...
Publisert 07.10.2019
Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn
Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 milliarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for...
Publisert 26.09.2019
UHR mener arbeidsrelevansen i høyere utdanning er generelt god og det arbeides allerede mye bra på dette området ved norske universiteter og høyskoler. Dette fremgår blant annet av NIFUs...