UHR ber om løsning for utenlandske forskere  

– Universitets- og høgskolerådet mener det nå haster med å gjenoppta det internasjonale samarbeidet ved at flere forskere kan slippe inn i landet for å utføre forskningsarbeid for utvikling og kunnskapsbygging, skriver UHR i en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet.Nettverk verden samarbeid - Klikk for stort bildeUHR ber departementet innføre en ordning som gir adgang til vitenskapelig personale fra områder utenfor EU/EØS som skal delta i forskningsarbeid og forskningsprosjekter som er avtalt med norsk vertskap.

I en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet ber Universitets- og høgskolerådet om en løsning for enklere adgang til Norge for utenlandske forskere. Dette gjelder spesielt forskere som kommer fra land utenfor EØS-området, som ofte er ansatt i lavere stillingsbrøker (Visiting Professors) i perioder på inntil 3 måneder.

For streng unntaksordning

Pandemien har endret karakter ved at flere er vaksinerte, men Norges krav om et verifiserbart koronasertifikat i form av en QR-kode for å reise inn i landet er et problem for mange.

– Dette er et problem ettersom en rekke delstater i USA, og veldig mange andre land utenfor EU og EØS ikke har et tilsvarende system. Dagens søkbare unntaksordning har begrensinger som etter UHRs vurdering dels rammer for strengt, og dels kan omgås via ikke-intenderte omveier, skriver UHR i henvendelsen.

Får sertifikat fra tredjeland

Dette har resultert i flere tilfeller der forskere fra tredjeland benytter seg av andre europeiske lands ordninger for å skaffe seg en QR-kode for å reise inn i Norge. Her uttaler departementet til Khrono: «At andre europeiske land utsteder verifiserbare testsertifikat til tredjelandsborgere som tester seg i Europa, er en fullt lovlig del av denne ordningen.»

– UHR stiller spørsmål ved at departementet uten videre vil basere innreise på at forskere tvinges til å ta denne typen omveier. Hvis en ordning med konvertering av vaksinedokumentasjon fra f.eks. USA lar seg gjøre ved ankomst til Frankrike eller Tyskland må jo dette kunne la seg gjøre også ved innreise til Norge.

Haster

UHR ber departementet om å innføre en ordning som gir adgang til vitenskapelig personell fra området utenfor EU/EØS som skal delta i forskningsarbeid og -prosjekter som er avtalt med norsk vertskap. 

– Disse må kunne reise direkte inn i Norge dersom de kan dokumentere at de er fullvaksinert, og dermed få utlevert en QR-kode.

– Universitets- og høgskolerådet mener det nå haster med å gjenoppta det internasjonale samarbeidet ved at flere forskere kan slippe inn i landet for å utføre forskningsarbeid for utvikling og kunnskapsbygging.