– Vi ser frem til å diskutere forslagene fra finansieringsutvalget

Nå går UHR grundig inn i finansieringsutvalgets rapport, og vurderer om anbefalingene vil fremme universiteter og høyskolers samfunnsoppdrag og måloppnåelse, sier Sunniva Whittaker, styreleder i UHR i denne uttalelsen. 

Sunniva Whittaker - Klikk for stort bildeSunniva Whittaker, styreleder i UHR Aron B. Løsnes, UHR  

Først vil Universitets- og høgskolerådet (UHR) takke finansieringsutvalget under Siri Hatlens ledelse for en grundig og omfattende jobb.

Utvalgets gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge, blir viktig i det videre arbeidet med finansieringen av universitets- og høyskolesektoren.

UHRs styre ser frem til å diskutere forslagene fra finansieringsutvalget. Medlemsinstitusjonene våre er allerede i gang. UHR vil selvsagt delta i høringen, og slik bidra til et finansieringssystem til beste for det samfunnsoppdraget institusjonene er satt til å løse.

Universitets- og høyskolesektoren ivaretar ulike verdier og hensyn, men har et felles formål i å tilby høykvalitets høyere utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utvikling og formidling.

Våre medlemsinstitusjoner er Norges viktigste aktører for kunnskapsutvikling, og spiller en nøkkelrolle for bærekraftig utvikling av samfunnet. 

Nå går UHR grundig inn i finansieringsutvalgets rapport, og vurderer om anbefalingene vil fremme universiteter og høyskolers samfunnsoppdrag og måloppnåelse. 

Det ser i første omgang ut til at viktige innspill fra UHR er ivaretatt i utvalgets anbefalinger: Sterk basis, et enkelt system med få indikatorer og åpne rammer. Det er avgjørende at universiteter og høyskoler ikke detaljstyres, men har rammer og økonomi som tillater dem å gjøre egne strategiske prioriteringer. 

Til slutt er det viktig å minne om at det ikke er finansieringssystemet, men de årlige statsbudsjettene som er viktigst for at sektoren kan være en ledende drivkraft i samfunnsutviklingen.

I 2022 har sektoren opplevd et milliardkutt. Den typen nedskjæringer svekker muligheten for å bidra til innovasjon for å løse de store samfunnsutfordringene nasjonalt og internasjonalt.

Sunniva Whittaker

Styreleder i UHR