Budsjett: Milliardkutt for høyere utdanning

– Dette er dramatisk for universitetene og høgskolene og er et historisk dårlig budsjett for sektoren, sier styreleder for UHR i denne pressemeldingen.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Universitets- og høgskolesektoren kuttes med 450 millioner kroner, og et pensjonskutt på minst 615 millioner i 2022, slik budsjettkompromisset med SV nå står. 

– Dette er dramatisk for universitetene og høgskolene og er et historisk dårlig budsjett for sektoren. De rødgrønne partiene må være klare over konsekvensene av det de gjør og at dette ikke harmonerer med satsingen de har varslet i Hurdalsplattformen, sier Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet.

Universitetene og høgskolene står nå overfor et milliardkutt. Pensjonskuttet alene tilsvarer å legge ned 40 prosent av plassene på sykepleierutdanningene i Norge, eller hele det årlige budsjettet til Norges Handelshøgskole. Budsjettet prioriterer ikke studentene, som heller ikke får et løft.

– Universitets- og høgskolerådet reagerer på budsjettet og er helt klart skuffet. Sektoren skal være drivkraften for omstilling av samfunnet. Vi skal utdanne sykepleiere, lærere og leger som samfunnet vårt trenger. Det krever satsing, fortsetter styreleder Whittaker.  

De dramatiske kuttene på over én milliard kroner overskygger det meste og vil ha konsekvenser for sektoren. Likevel er det positivt at det også settes av 40 millioner til grønn forskning ved universitetene og høgskolene, og 20 millioner til tiltak mot psykisk uhelse hos studentene.

– Universitetene- og høgskolene har en nøkkelrolle i omstillingen av Norge og det grønne skiftet. Da må det satses på høyere utdanning og forskning, ikke kuttes, avslutter Whittaker.