Fra dårlig til verre for universitetene og høyskolene

– UHR uttrykte skuffelse for at forslaget til budsjett fra den avgåtte regjeringen var lite ambisiøst, men nå har forslaget har gått fra dårlig - til verre, sier styreleder Sunniva Whittaker i denne uttalelsen om forslaget til endringer i statsbudsjettet for 2022. 

Sunniva Whittaker, styreleder i UHR UiA & UHR   

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er svært skuffet over regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Vi undrer oss over at regjeringen legger opp til et budsjett med bremseklossene så hardt på for en sektor som skal drive Norge fremover. Sektoren kuttes med ytterligere 146 millioner på toppen av de over 300 millionene forrige regjering kuttet. Et så stort kutt som 450 millioner har vi ikke hatt i sektoren før.

Universitetene- og høyskolene har en nøkkelrolle i omstillingen av Norge og for det grønne skiftet. Derfor er det skuffende at regjeringen, fremfor å satse på kunnskap, velger det motsatte. UHR uttrykte skuffelse for at forslaget til budsjett fra den avgåtte regjeringen var lite ambisiøst, men nå har forslaget har gått fra dårlig - til verre!

Universitetene og høyskolene står nå overfor ytterlige rammekutt på hele 33,4 millioner kroner. Det skal kuttes 50 millioner i prosjekter for digitalisering i sektoren, samtidig som det forventes digital omstilling. I tillegg kuttes det 20 millioner fra samskipnadene. Ytterlige millionkutt for sektoren kommer på toppen av dette, inkludert et på 615 millioner kroner som følge av ny pensjonsmodell.

Vi registrerer at det er bevilget 100 millioner kroner til desentralisert- og fleksibel utdanning. Dermed er sektorens bekymring om at denne satsingen vil gå på bekostning av resten av sektoren som helhet også blitt bekreftet. Fremfor å legge inn friske midler til den satsingen, kuttes det ytterligere 146 millioner.

Dette er svært skuffende for et land som burde stå i fremste rekke når det kommer til nye satsinger på kunnskap og innovasjon. Universitetene og høyskolene har en nøkkelrolle for omstillingen av Norge. Vi skal utdanne, og bidra med forskning og innovasjon som skaper kunnskap og nye næringsveier.

  • Dette er en dramatisk svekkelse av høyere utdanning og forskning med et kutt for sektoren på over 450 millioner! Det er historisk dårlig.
  • Det gjør Norge i dårligere stand til å gjennomføre det grønne skiftet
  • Det var et håp om å få reversert noen av kuttene som den forrige regjeringen la inn – istedenfor kuttes sektoren ytterligere.
  • Disse kuttene kommer i tillegg til et kutt på 615 millioner som følge av ny pensjonsmodell. Det er foreløpig usikkert hvordan den nye regjeringen vil forholde seg til dette.