Publisert 25.11.2022
Sunniva Whittaker
Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil takke regjeringen for å lytte til signalene fra en samlet sektor om å styrke norsk forskning. Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har besluttet å...
Publisert 04.11.2022
Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen
– UHR mener at SV med sine forslag bringer statsbudsjettet i en bedre retning. Vi vil oppfordre Stortinget til å lytte til signalene fra en samlet sektor og støtte disse forslagene, sier UHRs...
Publisert 27.10.2022
Universitets- og høgskolerådet, Forskerforbundet, Akademikerne og Akademiet for yngre forskere har samlet seg bak et felles krav for å redde FRIPRO i 2023.
Publisert 12.10.2022
Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen
Vi lever i en tid med stor usikkerhet der den ene krisen avløser den andre. I krisetid er kunnskap nøkkelen for å løse de store utfordringene verden møter, både på kort og lang sikt. Da må det...
Publisert 06.10.2022
Uttalelse fra Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.
Publisert 15.09.2022
UHR er positiv til avtalen om praksisplasser for helse- og sosialfagstudenter, og mener dette må bli en varig felles forpliktelse, sier UHRs styreleder og leder for UHR-Helse og sosial i denne...
Publisert 24.06.2022
Det framtidige kompetansebehovet er svært vanskelig å forutse, men høyere utdanning synes generelt å være en god investering. UHR ber regjeringen satse på kunnskap og kompetanse, og advarer mot å...
Publisert 14.06.2022
Stortinget
Budsjettavtalen mellom regjeringen og SV endrer ikke de store kuttene som ble gjennomført for universiteter- og høyskoler i statsbudsjettet for 2022. Det er en stor skuffelse.
Publisert 20.05.2022
Stortinget, regjeringen
I høringsinnspillet til revidert nasjonalbudsjett 2022 uttrykker Universitets- og høgskolerådet (UHR) bekymring for situasjonen i Forskningsrådet, og ber om at det ekstraordinære og varige...
Publisert 12.05.2022
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ser at de store kuttene i statsbudsjett for 2022 er videreført i revidert nasjonalbudsjett. Universiteter og høyskoler blir nok en gang en salderingspost for...