Slik kan vi skape flere grønne bedrifter fra forskning

Sammen med Abelia, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), ber Universitets- og høgskolerådet (UHR) om at FORNY-programmet styrkes.

Norge investerer store beløp i forskning ved landets universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Kunnskapen ved norske forskningsinstitusjoner har et enormt potensial for nyskaping og verdiskaping som kan gi betydelige bidrag til å løse samfunnsproblemer og skape nye arbeidsplasser. 

Det er imidlertid behov for gode støtteordninger som kan utvikle løsninger fra forskningen i en tidlig fase. Vårt forslag er derfor å styrke FORNY-programmet slik at resultater fra bredden av forskningsmiljø kan videreutvikles til skalerbare, grønne bedrifter.

Les hele uttalelsen. (PDF, 176 kB)