En styrking av akademisk ytringsfrihet! 

– Utredningen har satt akademisk frihet på dagsordenen, det er vi glade for. Universitets- og høgskolerådet skal bidra til at akademisk frihet er en kjerneverdi i akademia, sier Sunniva Whittaker, styreleder i UHR i denne uttalelsen. 

Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen - Klikk for stort bildeSunniva Whittaker, Styreleder i UHR Universitetet i Agder    

Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil takke Anine Kierulf og ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet for et godt stykke arbeid. Rapporten og forslagene som følger den er viktige for Norge, for vårt debattklima og for mulighetene til å utøve akademisk ytringsfrihet.   

Vi lever i en tid der utfordringene for akademisk ytringsfrihet er store.  Gjennom de siste årene har vi sett at falske nyheter, der forskning og anerkjente eksperter settes til side, dessverre har økt sterkt i omfang.  

Dette skjer blant annet når udokumenterte påstander og desinformasjon brukes og deles både i sosiale medier og på andre arenaer. Samtidig har det vært eksempler, gjerne fra andre land, der vitenskap og ekspertuttalelser forsøkes stanset, slik det ble lagt frem eksempler på under UHR-konferansen i fjor.  

Vi ser også at desinformasjon er tatt i bruk som propaganda i forbindelse med krigen i Ukraina, det vil også kunne begrense ytringsrommet og skape falske premisser for debatten. 

Utfordringene som utvalget løfter frem, har ifølge rapporten en nedkjølende effekt på ytringsrommet og bidrar på den måten til selvsensur. Rapporten peker på at ytringskulturen må dyrkes fram innad ved de akademiske institusjonene, men også på ansvaret til den enkelte ansatte og student for å forvalte friheten for å åpne det felles rommet for at meningsbrytning og ideutveksling skal kunne skje, og legge til rette for sannhetssøken: 

"Det er bare på denne måten vi sammen kan bidra til god kunnskapsutveksling, formidling og opplysning. Vi må skape den ytringskulturen vi ønsker oss, for oss selv, for våre kollegaer og for samfunnet. Hver dag", skriver utvalget i rapporten.   

Utredningen har satt akademisk frihet på dagsordenen, det er vi glade for. Universitets- og høgskolerådet skal bidra til at akademisk frihet er en kjerneverdi i akademia. Vi ser fram til å sette oss inn i utvalgets forslag til tiltak som kan styrke den akademiske friheten og institusjonenes autonomi.  

Utredningen blir forarbeid til ny UH-lov, som har stor betydning for hele sektoren. Nå skal Universitets- og høgskolerådet gå grundig gjennom rapporten og levere høringsuttalelse til regjeringen. Vi ser fram til debatten rundt utvalgets forslag og målsetninger, og skal gjøre vårt for å bidra til å verne og styrke den akademiske ytringsfriheten. 

Sunniva Whittaker 
Styreleder i UHR 

Rapporten finner du her.