Godt at studentene ivaretas i budsjettforliket, men ellers lite ambisiøst kunnskapsbudsjett

– Usikre omgivelser og store kunnskapsbehov krever stabile investeringer i kunnskap. Budsjettforliket for 2024 overbeviser ikke om at regjeringen ser dette, skriver UHRs styreleder om regjeringens budsjettforlik. 

Regjeringspartiene har blitt enige om et budsjettforlik.

UHR har vært ekstra oppmerksom på studentenes situasjon, og ser det som svært viktig at partiene har blitt enige om en reell økning i studiestøtten. Dyrtiden har rammet studentene. 10 prosent mer i støtte vil bidra til den tryggheten studenter trenger for å bruke mer av tiden sin på å studere. Det er også positivt med en ekstra milliard i lånerammen fra Husbanken for å sikre byggingen av studentboliger. 

UHR er positive til at regjeringen tilbakefører midler til akademisk samarbeid med det globale sør, men skuffet og bekymret over at de verken viderefører sentre for fremragende utdanning eller program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Den samme regjeringen som lager strategi for å øke næringslivets investeringer i forskning, reduserer nå næringsrettet forskning i regi av Nærings- og fiskeridepartementet. Det er vanskelig å se hvordan dette ukoordinerte grepet skal skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser.

Det er et dårlig signal og uforutsigbar styring når regjeringen nok en gang kutter i pris- og lønnskompensasjonen til statlige universiteter og høyskoler. Institusjonene merker konsekvensene av to år med kraftige budsjettkutt, dette presser budsjettene enda mer. Sist regjeringen la priskompensasjonen lavt, viste dette seg som et feilgrep som måtte rettes opp. Heller ikke nå tyder konjunkturene på at det er grunnlag for å redusere kompensasjonen. 

Usikre omgivelser og store kunnskapsbehov krever stabile investeringer i kunnskap. Budsjettforliket for 2024 overbeviser ikke om at regjeringen ser dette.

Sunniva Whittaker, styreleder
Universitets- og høgskolerådet