Viktig at regjeringen ser verdien av forskningsbasert utdanning

Fredag 5. april la regjeringen frem stortingsmeldinger om profesjonsutdanningene og opptakssystemet. Universitets- og høgskolerådets (UHR) førsteinntrykk er at meldingene legger opp til få endringer i utdanningsløpet. 

Sunniva Whittaker, styreleder i UHR Jon Petter Thorsen Aptum / UiA

 

Profesjonsutdanningene 

 Det har vært mange forventninger til Profesjonsmeldingen. UHR mener det er positivt med signaler om mer overordnet styring og at meldingen sier det ikke er store utfordringer med kvaliteten i profesjonsutdanningene og at de fleste arbeidsgivere er fornøyde med de nyutdannedes kompetanse. 

 – UHR mener meldingen viser at regjeringen ser verdien av forskningsbasert utdanning, og at denne kan minimere styringen og gi institusjonene mer tillit og frihet. Det er positivt at regjeringen vil se på finansieringen av praksis, og forventer at regjeringen følger dette opp snarest mulig, sier Sunniva Whittaker, styreleder i UHR. 

UHR vil være på vakt mot tiltak som svekker prinsippet om forskningsbasert utdanning.  

Opptakssystemet 

Regjeringen foreslår å beholde dagens opptakssystem, men går langt i å ta bort tilleggspoengene. I meldingen foreslås det bare å beholde poeng for realfag og førstegangstjeneste.  

– UHR mener at opptakssystemet burde vært lagt helt om, i tråd med Opptaksutvalgets anbefalinger. Men når det ikke blir foreslått, så mener vi regjeringen gjør noen riktige grep med å forenkle systemet. Vår bekymring er at det på sikt blir innført mange nye tilleggspoeng, slik at vi er like langt, sier Sunniva Whittaker, styreleder i UHR.  

Whittaker legger til at UHR vil fordype seg i de to stortingsmeldingene, og gå grundig gjennom forslagene.