Ingen tydelige budsjettprioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Torsdag 5. januar deltok UHR i høring på Stortinget om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Lenke til UHRs innspill i sin helhet ligger nederst i saken.

UHRs største innvending mot den nye langtidsplanen at den er betydelig svekket som budsjett- og styringsverktøy.
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning har vært et godt verktøy for både regjeringen og kunnskapssektoren. Den har gitt et godt grunnlag for prioriteringer og en felles nasjonal forståelse av hvordan vi sammen skal jobbe over tid for å nå våre felles mål.

Sunniva Whittaker, styreleder i UHR deltok i høringen på Stortinget 5. januar. Erlend Jordal, UHR

UHRs største innvending mot den nye langtidsplanen at den er betydelig svekket som budsjett- og styringsverktøy. De to foregående langtidsplanene har inneholdt tydelige budsjettprioriteringer som har satt retningen for investeringer gjennom en fireårsperiode. Det har bidratt til mer forutsigbare rammer for kunnskapssektoren. På mange måter slik vi kjenner forutsigbarhet og langsiktighet innen Nasjonal Transportplan og langtidsplanen for forsvarssektoren.  

UHR mener at regjeringen burde pekt ut noen konkrete innsatsområder i denne planen, selv om budsjettene fremover ventes å bli strammere. Det håper vi at Stortinget kan bidra til å rette opp i. Behovet for langsiktighet og forutsigbarhet blir ikke mindre i trangere tider, snarere tvert imot.

Uten konkrete signaler om prioriteringer er langtidsplanen som nå er fremlagt, et mindre nyttig verktøy i styringen av universitets- og høyskolesektoren. Til det er den for vag og uforpliktende.

UHR mener det er uheldig at planen ikke lenger har som et uttalt mål at det skal utvikles flere fremragende fagmiljøer i Norge. Det å utvikle fagmiljøer i det internasjonale toppsjiktet krever langsiktig arbeid og forutsigbarhet over mange år. Det må være høyt prioritert både fra myndighetenes og institusjonenes side for at det skal lykkes. Vi håper Stortinget vil slå fast at dette er et mål også fremover.

UHR er positive til at regjeringen vil prøve ut to samfunnsoppdrag. UH-institusjonene må være sentrale bidragsytere i utformingen og iverksettingen av samfunnsoppdragene. UHR ser frem til å bli involvert i arbeidet med å utforme og gjennomføre samfunnsoppdragene, og vi legger til grunn at Stortinget også vil slutte seg til dette.

Til slutt et lite men viktig moment: Perspektivene som kunst- og kulturfagene bidrar med, er helt fraværende i regjeringens forslag til langtidsplan. Dette har vært påpekt som en svakhet også i de foregående langtidsplanene. Vi håper at Stortinget kan rette opp noe av dette.

Les UHRs innspill til stortingsbehandlingen i sin helhet