Et økende behov for kompetanse i samiske språk

– Det er få samiske språkbrukere, et økende behov for kompetanse i samiske språk, og stor mangel på språklærere i alle de samiske språkene, skriver Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Torjer A. Olsen, leder i UHR-Samisk.

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen. Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Fornorskningen, Norges aktive politikk rettet mot samer og andre minoriteter fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet, hadde store konsekvenser. De samiske språkene, men også samisk identitet og kultur ble utsatt for hardt press.

Dette er godt beskrevet i den aktuelle kinofilmen «Ellos eatnu – La elva leve», regissert av Ole Giæver og med Ella Marie Hætta Isaksen i hovedrollen. Filmen beskriver hvordan fornorskningen preger individer, familier og lokalsamfunn i flere generasjoner.

Sunniva Whittaker, styreleder i UHR. Aron Bræstrup Løsnes Torjer Olsen, leder UHR-samisk. Aron B. Løsnes, UHR

UNESCO definerer lulesamisk og sørsamisk som alvorlig truede språk, mens nordsamisk er klassifisert som truet. Universiteter og høyskoler har ansvar for norsk fagspråk. Diskusjonen nasjonalt og internt på institusjonene har handlet om balansen mellom engelsk og norsk i forskning og utdanning.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har varslet at regjeringen vil lage en handlingsplan for norsk fagspråk. Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil gjerne bidra inn i dette arbeidet. Vi arbeider for en kunnskapsbasert debatt om norsk og samisk som fagspråk, og bruker vår organisasjon til kunnskaps- og erfaringsdeling.

Våre medlemsinstitusjoner Samisk høgskole, Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet har i tillegg et nasjonalt ansvar for vedlikehold og videreutvikling av samiske språk.

Ifølge Kommunal- og distriktsdepartementet snakkes nordsamisk av om lag 25 000 personer, lulesamisk har omtrent 500 aktive brukere og om lag 400 snakker sørsamisk i Norge. Det er altså få samiske språkbrukere, et økende behov for kompetanse i samiske språk, og stor mangel på språklærere i alle de samiske språkene.

For universitets- og høyskolesektoren har dette betydelige konsekvenser. Institusjonene må utdanne flere samisklærere, og flere som har kompetanse både i samiske språk og andre fag og yrker som er nødvendige for det samiske samfunnet. 

Regjeringen har varslet at den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunn i 2023 skal omhandle utdanning og kompetanse. UHR er opptatt av at høyere utdanning og kompetanse er helt nødvendig for å styrke og utvikle det samiske samfunnet og Norge som helhet, og forventer at regjeringen følger opp meldingen med konkrete tiltak.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner skal legges fram i juni 2023. Det er en viktig rapport, og UHR vil invitere til en åpen og kunnskapsbasert debatt i sektoren og samfunnet ellers.

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Sunniva Whittaker
Styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Torjer A. Olsen
Leder i UHR-Samisk.