Kunnskap er løsningen på dagens og morgendagens kriser

Uttalelse fra Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Sunniva Whittaker, styreleder i UHR UiA & UHR

Samfunnsutfordringene er globale og kunnskap bygges gjennom internasjonalt samarbeid. Satsing på høyere utdanning og forskning av høy kvalitet er vesentlig for samfunnets beredskap og evne til omstilling. Dette krever langsiktighet og forutsigbare rammer for universiteter og høyskoler.

I regjeringens forslag til budsjett forslås det innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS, stipendier til norske studenter i utlandet reduseres og det kuttes i programmer som skal fremme internasjonalt samarbeid, for eksempel med det globale sør. UHR mener dette er å gå i feil retning.  

For å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, er det nødvendig å styrke høyere utdanning, forskning og innovasjon i statsbudsjettet for 2023 og årene som kommer.

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning ble også lagt frem i dag. UHR er opptatt av planen må gi retning og nødvendig forutsigbarhet for universitetene og høyskolene utover det enkelte budsjettår.  

Sunniva Whittaker

Styreleder

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) representerer alle norske universiteter og akkrediterte høyskoler som samlet har over 40.000 ansatte og 300.000 studenter.