Fra historisk kutt til historisk mulighet

Vi lever i en tid med stor usikkerhet der den ene krisen avløser den andre. I krisetid er kunnskap nøkkelen for å løse de store utfordringene verden møter, både på kort og lang sikt. Da må det satses, ikke kuttes.

Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen - Klikk for stort bilde– Kunnskap er den viktigste løsningen på dagens og morgendagens kriser, skriver UHRs styreleder Sunniva Whittaker i dette innlegget som først ble publisert i Dagsavisen 4. oktober. Universitetet i Agder

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen 4. oktober 2022. 

Statsbudsjettet for 2022 ble et historisk dårlig budsjett for høyere utdanning og forskning. I en verden som krever mer kompetanse og mer forskning, reduserte regjeringen budsjettene til universiteter og høyskoler. Dette er urovekkende.

Pandemien viste hvor viktig kunnskap er for samfunnets beredskap og evne til å finne løsninger på en global krise. Nå står vi overfor energikrise og klimakrise, samt en krig i Europa. Å bygge kunnskap, kompetanse og forskningsmiljøer som løser og forstår disse krisene er avgjørende for vår nasjonale totalberedskap.

Nå må politikerne ta ansvar, og bygge Norge videre som en robust kunnskapsnasjon. Universitets- og høgskolerådet (UHR) representerer alle norske universiteter og akkrediterte høyskoler som samlet har over 40.000 ansatte og 300.000 studenter. Vi utfordrer våre politikere på deres ambisjoner og forventninger under UHR-konferansen som arrangeres denne uken.

Kunnskap er den viktigste løsningen på dagens og morgendagens kriser. Vi vet ikke hva som vil treffe oss. Da er forskningsbasert kunnskap og utdannet befolkning en avgjørende del av den nasjonale totalberedskapen. En kunnskapsberedskap om du vil.

Snart skal statsbudsjettet for 2023 legges frem. Nå er tiden inne for å la historiske kutt bli til en historisk mulighet. Sats på høyere utdanning og forskning. Historien vil vise om politikerne grep sjansen, eller om det ble en ubrukt mulighet på vei mot en mer uforutsigbar og kompleks fremtid.

Sunniva Whittaker

Styreleder

Universitets- og høgskolerådet