– Viktig tiltak for å øke kvalitet og kapasitet i praksisstudier

UHR er positiv til avtalen om praksisplasser for helse- og sosialfagstudenter, og mener dette må bli en varig felles forpliktelse, sier UHRs styreleder og leder for UHR-Helse og sosial i denne uttalelsen. 

Styreleder i UHR Sunniva Whittaker og leder for UHR-Helse og sosial Toril Forbord. UiA & Geir Mogen/ NTNU

Universitets- og høgskolerådet er tilfreds med at Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og KS har inngått en avtale med mål om å bidra til å øke kvaliteten og kapasiteten i praksisstudier for helse- og sosialfagstudenter, i samarbeid med universiteter, høyskoler og kommuner. 

Dette er noe UHR har jobbet for, og det er positivt at regjeringen endelig har fått på plass denne avtalen. UHR er enig i at det er viktig å benytte kommuner over hele landet, men det fordrer at det er tilgang på tilstrekkelig antall kvalifiserte veiledere. 

UHR er også bekymret for at avtaleperioden er for kort. Avtalen gjelder fram til 2025, men det å utvikle tilstrekkelig kvalitet kan være en tidkrevende prosess.

Det er bra at regjeringen har tildelt universiteter og høyskoler 50 millioner kroner til å dekke utgifter til reise og bosted for helse- og sosialfagstudenter som får praksisplass langt fra campus. Men det er bekymringsverdig at disse 50 millionene er tatt fra prosjektet «Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene» som er et vesentlig tiltak for å bidra til kvalitetsutvikling i studentenes praksis. 

Ettersom hele årets avsatte beløp til dette prosjektet er omfordelt til å styrke kvantitet, satses det dermed mindre på kvalitet. UHR mener det er viktig at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet starter arbeidet med å finansiere veiledning av studenter og kvalifisering av veiledere. Det er også viktig at pilotordningen blir finansiert opp. 

Sunniva Whittaker

Styreleder, Universitets- og høgskolerådet

Toril Forbord

Leder, UHR-Helse og sosial