SV vil styrke investeringene i kunnskap

– UHR mener at SV med sine forslag bringer statsbudsjettet i en bedre retning. Vi vil oppfordre Stortinget til å lytte til signalene fra en samlet sektor og støtte disse forslagene, sier UHRs styreleder Sunniva Whittaker om SVs alternative forslag til statsbudsjett for 2023. 

Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen - Klikk for stort bildeSunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Universitetet i Agder

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er fornøyd med at SV satser på utdanning og forskning i sitt alternative budsjett. Partiet foreslår å løfte forskning og studiestøtte, og å avvise studieavgift for internasjonale studenter. Dette er formål UHR har fremmet i høringen til statsbudsjettet for 2023.

UHR er tilfreds med at SV foreslår 744 millioner til forskning som del av det grønne skiftet. Kunnskap er løsningen for omstilling av samfunnet. Klima, miljø og energi er også en prioritering i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Vi støtter forslaget om økt studiestøtte. Det er et viktig forslag i en tid der studentene opplever redusert kjøpekraft. SV prioriterer også 30 millioner til studentsamskipnadene som tilbyr viktige velferdsordninger for studentene. Dette er også et forslag UHR støtter.

Samtidig reverserer SV forslaget om skolepenger for internasjonale studenter. De internasjonale studentene bidrar til et mer mangfoldig akademia. Flere av dem blir også en ressurs for det norske arbeidslivet etter endt utdanning. SV foreslår også 100 millioner til flere studieplasser for det grønne skiftet.

UHR vil også løfte utfordringene knyttet til FRIPRO der vi sammen med tre andre aktører, Akademikerne, Forskerforbundet og Akademiet for Yngre forskere, har bedt om en begrenset utlysning av 200 millioner til ordningen i 2023.

UHR mener at SV med sine forslag bringer statsbudsjettet i en bedre retning. Vi vil oppfordre Stortinget til å lytte til signalene fra en samlet sektor og støtte disse forslagene. Kunnskap er løsningen på dagens og morgendagens utfordringer. I en tid med krig i Europa, klimakrise og energikrise vil disse forslagene bedre vår evne til å bygge opp kunnskap som en del av totalberedskapen i Norge.

Sunniva Whittaker
Styreleder
Universitets- og høgskolerådet