UHR-Lærerutdanning

UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) er en fagstrategisk enhet i Universitets- og høgskolerådet som har som oppgave å samordne og styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning. 

I UHR-Lærerutdanning sitter representanter på ledernivå fra alle utdanningsinstitusjoner som gir en eller flere av de sju hovedtypene lærerutdanning: barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, lærerutdanning for praktiske og estetiske fag 1-13, yrkesfaglærerutdanning, lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogiske utdanninger for allmenne fag og for yrkesfag.

Dagny Kristine Johnson Hov og Bente Ringlund Bunæs er sekretærer for enheten.