Nyheter fra UHR-Lærerutdanning
Høsten 2019 fikk Kunnskapssenter for utdanning (KSU) i oppdrag av UHR-Lærerutdanning å gjennomføre en kartlegging av hva forskning på lærerutdanning sier gir god kvalitet i praksisopplæringen...
UHR-Lærerutdanning ser at overgangen fra en fireårig bachelorutdanning til en femårig integrert masterutdanning, blir svært kostbar for utdanningsinstitusjonene. Det får store konsekvenser for...
Nybø på talerstolen på Lysebu
Over 70 lærerutdanningsledere fra Skandinavia møttes på Lysebu 27. og 28. mai for å diskutere muligheter og utfordringer for forskningssamarbeid og forskerutdanning for lærerutdanningene i Norden...
Iselin Nybø snakker foran en skjerm som viser programmet for lærerutdanningskonferansen
Årets Lærerutdanningskonferanse ble en vellykket inspirasjonsdag for lærerutdannere og lærere i skoler og barnehager fra hele landet. Konferansen ble arrangert 24. og 25. april 2019, og temaet var...
De nye lederne for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer møtte arbeidsutvalget fredag 15. februar 2019. Det ble et hyggelig og konstruktivt møte, der de første rammene ble lagt for oppstarten av...
UHR-Lærerutdanning var på studietur i Brussel 16. til 19. oktober. Der gjennomførte vi høstens rådsmøte og lærte mer om aktuell forsknings-, utdannings- og yrkesopplæringspolitikk innenfor EU...
UHR-Lærerutdanning godkjente onsdag 17. oktober 2018 nye, reviderte, nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Disse finnes på nettsiden nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene.
UHR-Lærerutdanning godkjente forslaget til nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (PPU-Y) i sitt møte 22. mars 2018. Forslaget til Nasjonale...
31. mai - 1. juni 2018 var 70 ledere for lærerutdanninger i Danmark, Sverige og Norge samlet for å drøfte felles utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i Skandinavia. Konferansen ble...
I år har 15 prosent flere søkt seg til lærerutdanningene. Det tilsvarer omtrent 1 av 10 søkere til høyere utdanning.UHR-Lærerutdanning er veldig glade for de gode søkertallene, sier leder Svenning...