Nyheter fra UHR-Lærerutdanning
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Årets lærerutdanningskonferanse ble arrangert 27. - 28. april på Scandic Oslo Airport. Temaet var bærekraft i lærerutdanning.
UHR-Lærerutdanning og Kunnskapssenter for utdanning har gått sammen om å utvikle Lærerutdanningsportalen. Den ble lansert under UHR-Lærerutdannings møte 27. oktober.
Regjeringen har satt ned et nytt offentlig utvalg som skal se på ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage og skole. Prodekan for strategiske satsninger ved fakultet...
Innspill til langtidsplanen ble diskutert på enhetsmøtet 6. mai 2021. Under følger innspillet fra UHR-Lærerutdanning.
En studentundersøkelse om praksis i lærerutdanningene viser at kvaliteten på praksis er et svært viktig element i lærerutdanningene. Praksis har betydning både for studentenes motivasjon til å bli...
En ny femårig lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, populært forkortet til LUPE, overtar for de treårig faglærerutdanningene. Den femårig utdanningen skal være tofaglig og...
UHR-Lærerutdanning har vedtatt å opprette et nytt nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning innen lærerutdanning. Bakgrunnen for opprettelsen er et ønske om å etablere en arena for regionalt...
En mannlig lærer peker på en torsomodell som viser kroppens ulike organer. En gruppe barneskoleelever sitter i ring rundt et bord og rekker opp hendene.
Regjeringens forslag til statsbudsjett med manglende finansiering av de nye grunnskolelærerutdanningene, er en oppskrift på lærermangel. Et nesten enstemmig Storting sto bak vedtaket om...
Høsten 2019 fikk Kunnskapssenter for utdanning (KSU) i oppdrag av UHR-Lærerutdanning å gjennomføre en kartlegging av hva forskning på lærerutdanning sier gir god kvalitet i praksisopplæringen...