Nyheter fra UHR-Lærerutdanning
Iselin Nybø snakker foran en skjerm som viser programmet for lærerutdanningskonferansen
Årets Lærerutdanningskonferanse ble en vellykket inspirasjonsdag for lærerutdannere og lærere i skoler og barnehager fra hele landet. Konferansen ble arrangert 24. og 25. april 2019, og temaet var...
De nye lederne for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer møtte arbeidsutvalget fredag 15. februar 2019. Det ble et hyggelig og konstruktivt møte, der de første rammene ble lagt for oppstarten av...
UHR-Lærerutdanning godkjente onsdag 17. oktober 2018 nye, reviderte, nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Disse finnes på nettsiden nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene.
UHR-Lærerutdanning gjennomførte sitt konstituerende møte på Hamar den 22. mars 2018. Hele 20 av de 21 av UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning var representert.