Nasjonale fagorganer for UHR-Lærerutdanning

Nasjonale fagorganer opprettes av UHR-Lærerutdanning etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over nasjonale fagorganer for UHR-Lærerutdanning

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder. De nasjonale fagorganenes felles mandat finner du i faktaboksen.
 

Nasjonale fagorgan for UHR-Lærerutdanning
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanning (norsk og samisk) Høgskulen på Vestlandet Margareth Eilifsen Studieprogramansvarleg BLU
Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning (norsk og samisk) Universitetet i Sørøst-Norge Rakel Rohde Næss Førstelektor/Studiekoordinator
Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanning (FALU, PPUY og YFL) OsloMet - storbyuniversitetet Inger Lise Holen Studieleder
Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) Universitetet i Stavanger Ketil Knutsen Førsteamanuensis og studieprogramleder

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-LU og de nasjonale fagorganene).

Mandat for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer (PDF, 52 kB)

Rammer for økonomi, honorar og refusjon av utlegg i UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer (PDF, 107 kB)

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672
Irene Felde Olaussen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 429