Nasjonale fagorganer for UHR-Lærerutdanning

Nasjonale fagorganer opprettes av UHR-Lærerutdanning etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder. De nasjonale fagorganenes felles mandat finner du i faktaboksen.

Nasjonale fagorgan for UHR-Lærerutdanning
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for barnehagelærerutdanning (norsk og samisk) Høgskolen i Innlandet Andreas Engh Seland Studieprogramansvarlig
Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning (norsk og samisk) Universitetet i Sørøst-Norge Rakel Rohde Næss Førstelektor og masterkoordinator
Nasjonalt fagorgan for faglærerutdanning (FALU/LUPE, PPUY, YFL) Høgskulen på Vestlandet Joar Fossøy Studieprogramleder
Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) Universitetet i Agder Cecilie T. Mork Studieleder
Nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning Høgskolen i Innlandet Lise Iversen Kulbrandstad Professor og leder for ph.d.-program

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 95 27 67 37
Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 40 24 12 67
Mobil 40 24 12 67