Sentrale dokumenter for UHR-Lærerutdanning

Her ligger UHR-Lærerutdannings mest sentrale dokumenter, som handlings- og årsplaner, utredninger, rapporter og viktige høringsuttalelser.

Finner du ikke det du leter etter? UHR-Lærerutdanning har et stort dokumentarkiv utover det som er publisert her. Ta kontakt med redaksjonen eller enhetens sekretariat for å få tilsendt det du trenger.

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23
Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97