Sentrale dokumenter for UHR-Lærerutdanning

Her ligger UHR-Lærerutdannings mest sentrale dokumenter, som handlings- og årsplaner, utredninger, rapporter og viktige høringsuttalelser.

Finner du ikke det du leter etter? UHR-Lærerutdanning har et stort dokumentarkiv utover det som er publisert her. Ta kontakt med redaksjonen eller enhetens sekretariat for å få tilsendt det du trenger.