Representanter i UHR-Lærerutdanning

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Lærerutdanning. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23
Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97