Representanter i UHR-Lærerutdanning

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Lærerutdanning. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

UHR-Lærerutdanning

 

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 952 76 737
Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672