Representanter i UHR-Lærerutdanning

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Lærerutdanning. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

 

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 952 76 737
Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 402 41 267
Mobil 402 41 267