Møter og konferanser i UHR-Lærerutdanning

Møtedokumenter og kalender for UHR-Lærerutdanning. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

 

 

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 952 76 737
Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 402 41 267
Mobil 402 41 267