Møter og konferanser i UHR-Lærerutdanning

Møtedokumenter og kalender for UHR-Lærerutdanning. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

 

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23
Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97