Møter og konferanser i UHR-Lærerutdanning

Møtedokumenter og kalender for UHR-Lærerutdanning. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

 

 

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 95 27 67 37
Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 40 24 12 67
Mobil 40 24 12 67