Dokumenter, planer og utredninger for UHR-Økonomi og administrasjon

UHR- økonomi og administrasjon har ansvar for nasjonalt samarbeid og samordning innenfor fagområdene økonomi- og administrasjon. I dette inngår utarbeidelse og vedtak om nasjonale planer for bachelor i økonomi og administrasjon og korrekt fagsammensetning for studieprogram som kan gi tilleggsbetegnelsen siviløkonom. I slike felles nasjonale planer er det faglig fleksibilitet for institusjonene slik at de kan gi sine program en ønsket profil innenfor rammene.

Vi gjør oppmerksom på at UHR-ØA gjør ikke faglige vurderinger, dette gjøres av institusjonene selv. Ved spørsmål om fagsammensetning, opptakskrav etc. må du kontakte det aktuelle universitetet eller den høyskolen du har studert ved eller ønsker å studere ved.