UHR-Økonomi og administrasjon

UHR-Økonomi og administrasjon er UHRs fagstrategiske enhet for økonomiske og administrative fag. Enheten er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene våre, og gir råd til UHRs styre.