UHR-Helse og sosial

UHR-Helse og sosial er UHRs fagstrategiske enhet for helse- og sosialfag. Enheten er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene våre, og gir råd til UHRs styre. UHR-Helse og sosial består av 29 representanter fra 18 universiteter og høyskoler samt tre medlemmer fra Norsk studentorganisasjon. Dessuten møter lederne for de 14 underliggende nasjonale fagorganene. 

UHR-Helse og sosial jobber med blant annet 

  • Lovfesting og finansering av ekstern, veiledet praksis
  • Kvalitetssikring av praksisstudier
  • Kunnskapsdepartementets prosjekt om utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)
  • IKT, helse- og velferdsteknologi

Bente Ringlund Bunæs er sekretær for enheten.