Møter i UHR-Helse og sosial

Møtedokumenter og kalender for UHR-Helse og sosial. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

 

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97