Møter i UHR-Helse og sosial

Møtedokumenter og kalender for UHR-Helse og sosial. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

 

Kontaktpersoner

Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286