Møter i UHR-Helse og sosial

Les innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-Helse og sosial for 2020. Se også møtedokumenter fra 2019. Nederst på siden finner du oversikt over kommende møter i UHR-Helse og sosial.​ Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Ingen fysiske møter 11.3-15.8.

Ledelsen i UHRs sekretariat har satt krisestab for håndtering av koronasituasjonen. 

Fra og med 11. mars og til og med 15. august avlyses alle fysiske møter i UHRs regi. Møtene kan eventuelt gjennomføres digitalt eller utsettes i perioden. Det vil bli sendt ut e-post med mer informasjon om hvert enkelt møte, og UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286