Representanter i UHR-Helse og sosial

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Helse og sosial. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene. 

Se også retningslinjer for UHRs strategiske enheter.

Kontaktpersoner

Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286