Handlingsplan, utredninger og rapporter for UHR-Helse og sosial

Her finner du handlingsplan samt utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial. 

Utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial

Utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial
NAVN ÅRSTALL
Merverdi av master i sykepleie (.PDF, 795 kB) 2016
Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet (.PDF, 4 MB) 2016
Delrapport praksisprosjektet - Audiograf og optiker (.PDF, 347 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Barnevernspedagog (.PDF, 585 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Bioingeniør (.PDF, 968 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Ergoterapeut (.PDF, 2 MB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Ernæringsfysiologi (.PDF, 5 MB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Farmasøyt (.PDF, 510 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Fysioterapeut (.PDF, 865 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Medisin (.PDF, 186 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Odontologi (.PDF, 637 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Ortopediingeniør (.PDF, 2 MB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Psykologi (.PDF, 732 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Radiograf (.PDF, 516 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Sosionom (.PDF, 372 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Sykepleier (.PDF, 811 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Vernepleie (.PDF, 191 kB) 2015
Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene - sluttrapport fra sosialfagprosjektet (.PDF, 2 MB) 2015
Muligheter for en nasjonal 3+2-modell for utdanning av farmasøyter i Norge (.PDF, 3 MB) 2015
Felles innhold i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene (.PDF, 567 kB) 2015
Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene (.PDF, 2 MB) 2011

 

Kontaktpersoner

Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286