Handlingsplan, utredninger og rapporter for UHR-Helse og sosial

Her finner du handlingsplan samt utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial. 

Utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial

Utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial
NAVN ÅRSTALL
Sluttnotat styrking av forskningssamarbeid mellom UH- og kommunal sektor 2021
Sluttnotat utredning kombinerte stillinger (PDF, 428 kB) 2021
Merverdi av master i sykepleie (PDF, 795 kB) 2016
Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet (PDF, 4 MB) 2016
Delrapport praksisprosjektet - Audiograf og optiker (PDF, 347 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Barnevernspedagog (PDF, 585 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Bioingeniør (PDF, 968 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Ergoterapeut (PDF, 2 MB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Ernæringsfysiologi (PDF, 5 MB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Farmasøyt (PDF, 510 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Fysioterapeut (PDF, 865 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Medisin (PDF, 186 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Odontologi (PDF, 637 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Ortopediingeniør (PDF, 2 MB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Psykologi (PDF, 732 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Radiograf (PDF, 516 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Sosionom (PDF, 372 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Sykepleier (PDF, 811 kB) 2015
Delrapport praksisprosjektet - Vernepleie (PDF, 191 kB) 2015
Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene - sluttrapport fra sosialfagprosjektet (PDF, 2 MB) 2015
Muligheter for en nasjonal 3+2-modell for utdanning av farmasøyter i Norge (PDF, 3 MB) 2015
Felles innhold i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene (PDF, 567 kB) 2015
Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene (PDF, 2 MB) 2011

 

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97