Handlingsplan, utredninger og rapporter

Her finner du handlingsplan, utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial 

Utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial

Utredninger og rapporter fra UHR-Helse og sosial
NAVN ÅRSTALL LAST NED
Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet 2016 Last ned (.PDF, 4 MB)
Delrapport praksis - Audiograf og optiker 2016 Last ned (.PDF, 347 kB)
Delrapport praksis - Barnevernspedagog 2016 Last ned (.PDF, 585 kB)
Delrapport praksis - Bioingeniør 2016 Last ned (.PDF, 968 kB)
Delrapport praksis - Ergoterapeut 2016 Last ned (.PDF, 2 MB)
Delrapport praksis - Ernæringsfysiologi 2016 Last ned (.PDF, 5 MB)
Delrapport praksis - Farmasøyt 2016 Last ned (.PDF, 510 kB)
Delrapport praksis - Fysioterapeut 2016 Last ned (.PDF, 865 kB)
Delrapport praksis - Medisin 2016 Last ned (.PDF, 186 kB)
Delrapport praksis - Odontologi 2016 Last ned (.PDF, 637 kB)
Delrapport praksis - Ortopediingeniør 2016 Last ned (.PDF, 2 MB)
Delrapport praksis - Psykologi 2016 Last ned (.PDF, 732 kB)
Delrapport praksis - Radiograf 2016 Last ned (.PDF, 516 kB)
Delrapport praksis - Sosionom 2016 Last ned (.PDF, 372 kB)
Delrapport praksis - Sykepleier 2016 Last ned (.PDF, 811 kB)
Delrapport praksis - Vernepleie 2016 Last ned (.PDF, 191 kB)
Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene - sluttrapport fra sosialfagprosjektet 2015 Last ned (.PDF, 2 MB)
Muligheter for en nasjonal 3+2-modell for utdanning av farmasøyter i Norge 2015 Last ned (.PDF, 3 MB)
Felles innhold i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene 2015 Last ned (.PDF, 567 kB)
Skikkethetsarbeid i UH-institusjonene 2011 Last ned (.PDF, 2 MB)