Nyheter fra UHR-Helse og sosial
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
UHR er positiv til avtalen om praksisplasser for helse- og sosialfagstudenter, og mener dette må bli en varig felles forpliktelse, sier UHRs styreleder og leder for UHR-Helse og sosial i denne...
Innspillet er diskutert på UHR-Helse og sosials enhetsmøte 3.-4. mai og i arbeidsutvalgets møte 10. juni 2021.