Nyheter fra UHR-Helse og sosial
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Innspillet er diskutert på UHR-Helse og sosials enhetsmøte 3.-4. mai og i arbeidsutvalgets møte 10. juni 2021.
UHR synes det er en utfordring at høringsinstansene ikke gis mulighet til å kommentere de ti retningslinjeforslagene sett samlet, ettersom de inngår som et viktig ledd i innføringen av et nytt...