Nasjonale fagorganer for UHR-Helse og sosial

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Helse og sosial for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Helse og sosial
Nasjonalt fagorgan Institusjon med sekretærfunksjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen audiologi og optometri Universitetet i Sørøst-Norge Bente Monica Aakre Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern OsloMet - storbyuniversitetet Tonje Steen Universitetslektor
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen bioingeniørfag OsloMet Elisabeth Ersvær Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag Høgskulen på Vestlandet Margaret Ljosnes Søvik Fagseksjonsleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring Universitetet i Oslo Stine Marie Ulven Professor
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Janne Erikke Mjelle Programkoordinator
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi NTNU Lars Øie Studieleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen medisin
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag Universitetet i Bergen Asgeir Bårdsen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi UiT, Norges arktiske universitet Per Håkan Brøndbo Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen radiografi NTNU Guro Sørhagen Studieprogramleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag NTNU Riina Kiik Professor
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie OsloMet Marit Kirkevold Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie Universitetet i Sørøst-Norge Sabine Gehring Universitetslektor

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 97 78 92 97