Nasjonale fagorganer for UHR-Helse og sosial

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Helse og sosial for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over UHR-Helse og sosials nasjonale fagorganer

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorgan UHR-Helse og sosial
Nasjonalt fagorgan Institusjon med sekretærfunksjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen audiologi og optometri Universitetet i Sørøst-Norge Bente Monica Aakre Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern OsloMet - storbyuniversitetet Gunn Astrid Baugerud Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen bioingeniørfag Universitetet i Agder Vigdis Landsverk Overingeniør
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag NTNU Sissel Horghagen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring UiT Norges arktiske universitet Guri Skeie Professor
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi Nord universitet Unn Siri Olsen Faggruppeleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi NTNU Siri Merethe Brændvik Studieprogramleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen medisin Universitetet i Oslo Ivar Gladhaug Dekan
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag Universitetet i Oslo Pål Barkvoll Dekan
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi NTNU Ute Gabriel Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen radiografi Høgskulen på Vestlandet Eli Bjøvad Eikefjord Fagseksjonsleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag Nord universitet Øystein Henriksen Dosent
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie OsloMet Marit Kirkevold Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie Høgskulen på Vestlandet Eireen Finden Høgskulelektor

Retningslinjer for de nasjonale fagorganene for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Møtedokumenter fra de nasjonale fagorganene

Kontaktpersoner

Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286