Nasjonale fagorganer for UHR-Helse og sosial

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Helse og sosial for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Helse og sosial
Nasjonalt fagorgan Institusjon med sekretærfunksjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen audiologi og optometri Universitetet i Sørøst-Norge Bente Monica Aakre Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen barnevern OsloMet - storbyuniversitetet Tonje Steen Universitetslektor
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen bioingeniørfag OsloMet Heidi Andersen Studieleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ergoterapi og ortopediingeniørfag Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Astrid Vekve Nymo Studieleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen ernæring OsloMet - storbyuniversitetet Helen Engelstad Kvalem Studieleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Janne Erikke Mjelle Programkoordinator
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen fysioterapi NTNU Lars Øie Studieleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen medisin
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag Universitetet i Bergen Asgeir Bårdsen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi Universitetet i Oslo Bjørn Lau Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen radiografi OsloMet Kari Gerhardsen Vikestad Studieleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag Nord universitet Øystein Henriksen Dosent
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie OsloMet Marit Kirkevold Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie Høgskulen på Vestlandet Eireen Finden Høgskulelektor

Kontaktpersoner

Tor Rynning-Torp
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 907 42 286