Nyheter fra UHR-Forskning
Rapporten fra Stillingsstrukturutvalget ble lagt fram for UHRs styre 16. april. Rapporten skisserer et forslag til en helhetlig stillingsstruktur med forslag til konkrete løsninger på basis av et...
NARMAs første heldigitale konferanse er nå avsluttet. Etter tre dager med tett program føler Ragnar Lie at arrangørene har landet på beina.
UHR og FFA har i forkant av Samarbeidskonferansen 2021 bedt seks kloke hoder om å komme med et innspill til neste langtidsplan. De fikk alle samme oppgave: Under finner du tilbakemeldingene deres:
I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler. I perioden 2018-2020 har Unit inngått...
Er det tid for en ny generasjon forsknings- og innovasjonspolitikk? Forskningsmiljøene alene løser ikke samfunnets utfordringer, ei heller næringslivet. Morgendagens utfordringer krever et...
Bilde tatt gjennom et rundt vindu inn til konferanselokalet der deltakerne sitter i skoleoppsett
Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) er organisert under UHR. NARMAs årlige konferanse, som samler rundt 500 deltakere, er den viktigste nasjonale møteplassen for...
Forskningsrektorer sitter rundt et bord og deler erfaringer
Det er høye forventninger til å lykkes med EU-prosjekter. Ikke minst med tanke på det kommende Horisont Europa. Temaet var oppe på møtet i UHR-Forskning 27.11.2019, hvor landets...
Faksimile fra Financial Times med overskrift: Elsevier in Euro 9m Norwegian deal to end paywalls for academic papers
What does it take to make society journals open access? We have seen the first national agreements with the some of the biggest publishers, but society journals are often not included. Why is that...
Universitets- og høgskolerådet deltar i dag på høring om representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. UHR støtter arbeidet for å gjøre forskningen og...
Rapportene "samordning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner" og "journal publishing"
Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å...