Samarbeidskonferansen 2022

Diskuterte omstilling og hvordan universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene kan samarbeide for å finne gode løsninger på samfunnsutfordringene. 

Samarbeidskonferansen 2022 - Klikk for stort bildeOddmund Løkensgard Hoel, Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren, Sunniva Whittaker, rektor ved UiA og styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Agder , Lars Holden, direktør Norsk Regnesentral og styreleder FFA Aron B. Løsnes, UHR

  

Onsdag 2. februar ble den årlige Samarbeidskonferansen arrangert digitalt. Konferansen er et samarbeid mellom UHR og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA). 

Samarbeidskonferansen 2022 - Klikk for stort bildeNina Sandberg, generalsekretær i UHR, Kristin Danielsen, Områdedirektør for internasjonalisering og forskningssystemet Forskningsrådet, Dag-Rune Olsen, rektor UiT Norges arktiske universitet, Kristin Wallevik, administrerende direktør NORCE Aron B. Løsnes, UHR

 

Temaet for konferansen var fremtidens forsknings- og innovasjonssystem, og deltakerne diskuterte hvordan universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i fremtiden skal  bidra til det grønne skiftet og omstilling av det norske samfunnet.  

Under konferansen presenterte Philippe Larrue, policy analyst ved OECD, et utkast til rapporten “OECD inputs to the 2022 revision of the Norwegian Long-term plan for Research and Higher Education”. Rapporten er et innspill til regjeringens kommende revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.  

Dette la grunnlaget for videre samtaler om omstilling og hvordan forsknings- og innovasjonssystemet kan utvikles for å svare på samfunnsutfordringene, for eksempel ved å ta i bruk «missions», eller samfunnsoppdrag.  

Det ble holdt innlegg av Oddmund Løkensgard Hoel statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren og Janicke Andreassen, statssekretær ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Programmet ble avrundet med innlegg av Åse Gornitzka, prorektor UiO og leder UHR forskning.

Første del av programmet ble ledet av UHRs generalsekretær Nina Sandberg, mens del to ble ledet av Kristin Halvorsen, direktør for CICERO.   

 Del I 

  • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren 

  • Lars Holden, styreleder i FFA og direktør for Norsk Regnesentral 

  • Sunniva Whittaker, styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Agder 

og  

  • Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering og forskningssystemet i Forskningsrådet 

  • Dag-Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet 

  • Kristin Wallevik, administrerende direktør ved NORCE 

Del II 

  • Hans Erik Vatne, CTO i Hydro 

  • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS.  

  • Toril Nagelhus Hernæs, prorektor for nyskaping ved NTNU og leder for UHR-Innovasjon 

  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF