Skal samle 1.000 forskningsrådgivere i Oslo

Komiteen til EARMA-konferansen var nylig samlet i Oslo for å legge det faglige programmet til konferansen som arrangeres 4.-6. mai 2022.

Komiteen til EARMA-konferansen - Klikk for stort bildeKomiteen til EARMA-konferansen: f.v. Massimo Busuoli - NTNUs brusselkontor, Karen Sleij - Copenhagen Business School (Danmark), Kristel Toom - Tallinn University (Estland), Paulo Henrique Soncini - Dublin City University (Irland), Johanna Rooth, arrangementsansvarlig - EARMA-sekretariatet (Brussel), Simon Kerridge - University of Kent (England), Maria Maunula - University of Turku (Finland), Tanja Strøm - OsloMet, Nik Claesen, generalsekretær - EARMA-sekretariatet (Brussel), Ragnar Lie - UHR. Aron B. Løsnes / UHR     

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Planleggingen av den utsatte EARMA-konferansen er i full gang. Konferansen skulle opprinnelig vært arrangert våren 2020, men måtte utsettes. I november var konferansekomiteen samlet tre dager i Oslo for å legge det faglige programmet.

Hele 1.000 forskningsrådgivere fra Europa og verden for øvrig er ventet til Oslo 4. til 6. mai 2022 for å diskutere temaet «Forskningsorganisering i den nye normalen» (Research support in the new normal).

Forskningsorganisering i den nye normalen

Det fremstår i dag mer akutt enn noen gang at kunnskap, forskning og innovasjon skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, ikke minst innen klima og bærekraft. Dette forutsetter et aktivt og tett samarbeid mellom forskningsmiljøer internasjonalt, og mellom kunnskapsinstitusjonene og resten av samfunnet.

Hvordan ser kunnskapslandskapet ut idet samfunnene åpner rykkvis opp etter nesten to år med nedstigning? Hva blir den nye normalen i fremtidens internasjonale forskningssamarbeid?

Dette er hovedtemaene for EARMA-konferansen i mai 2022.

Viktig møteplass

EARMAs konferansekomité (som har medlemmer fra Irland, Storbritannia, Estland, Finland, Danmark og Norge) var på «site visit» i Oslo, 9.-11. november. Det var kommet ca 150 forslag til sesjoner på konferansen, hvor komiteen godkjente ca 130. I tillegg sto teknisk og praktisk planlegging av konferansen i Oslo kongressenter på programmet.

Konferansen er årets viktigste møteplass og læringsarena for alle som jobber med forskerstøtte og rådgivning ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner i Europa.

Utviklingen innen EUs forskningsprogram Horisont Europa er selvsagt sentralt, og for rådgivere ved norske institusjoner er konferansen godt timet for å bygge nettverk og utvikle gode søknader til de første utlysningene som nå kommer på løpende bånd. Regjeringen har satt svært høye ambisjoner om norsk deltakelse i det nye programmet. Et godt og profesjonelt støtteapparat er en av nøklene til suksess!

The European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) er den europeiske sammenslutningen for forskningsadministrativt ansatte i Europa.

Etter at det i september 2018 ble avgjort at Oslo og NARMA ble tildelt vertskapet for EARMA-konferansen 2020, har UHR jobbet svært aktivt med forberedelser, både gjennom EARMAs faste konferansekomite Annual Conference Programme Committee (ACPC), og gjennom komiteen for lokalt verskap i Oslo (UHR/NARMA, UiO, OsloMet, NMBU og Norges forskningsråd).

Konferansen ville i 2020 fått tidenes største oppslutning med 1100 påmeldte, men måtte utsettes grunnet corona.