UHR-Utdanning

UHR-Utdanning er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innen utdanningsområdet. Enheten består av 1-2 representanter fra hver medlemsinstitusjon, og møtes 2 ganger årlig.

UHR-Utdanning har en handlingsplan med hovedområder:

  • Samarbeid med arbeidslivet
  • Læringsmiljø
  • Utdanningsfaglig kompetanse
  • Livslang læring
  • Overgang fra videregående opplæring og fagskole til høyere utdanning

Hele handlingsplanen finner du under "Dokumenter".

Ann Elin Brattebø Andersen og Anne Karine Nymoen er sekretærer for enheten.