UHR-Utdanning

UHR-Utdanning er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innen utdanningsområdet. Enheten består av 1-2 representanter fra hver medlemsinstitusjon, og møtes 2 ganger årlig.

UHR-Utdanning har en handlingsplan med hovedområder:

  • Fleksibel og desentralisert utdanning
  • Institusjonenes rammevilkår
  • Karriere i akademia
  • Samspill og samarbeid nasjonalt
  • Internasjonalt samarbeid

Hele handlingsplanen finner du under "Sentrale dokumenter for UHR-Utdanning".

Ann Elin Brattebø Andersen og Anne Karine Nymoen er sekretærer for enheten.