Representanter i UHR-Utdanning

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Utdanning. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

UHR-Utdanning

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 415 53 740
Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 900 99 801