Sentrale dokumenter for UHR-Utdanning

På denne siden finner du handlingsplan, presentasjoner og andre sentrale dokumenter for UHR-Utdanning.

Handlingsplan: UHR-Utdannings handlingsplan for 2022

 

Presentasjoner fra seminaret om Universell utforming - et ledelsesansvar.