Møter i UHR-Utdanning

Møtedokumenter og kalender for UHR-Utdanning. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40
Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01