Publisert 24.03.2023
I dag legger forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe frem stortingsmeldingen som skal gi retning for regjeringens utdannings- og kompetansepolitikk i årene framover -...
Publisert 21.02.2023
Kunnskapsdepartementet (KD) har foreslått endringer av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd. UHR er kritisk til forslagene.
Publisert 06.02.2023
– Det er få samiske språkbrukere, et økende behov for kompetanse i samiske språk, og stor mangel på språklærere i alle de samiske språkene, skriver Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og...
Publisert 05.01.2023
Torsdag 5. januar deltok UHR i høring på Stortinget om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Lenke til UHRs innspill i sin helhet ligger nederst i saken.
Publisert 25.11.2022
Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil takke regjeringen for å lytte til signalene fra en samlet sektor om å styrke norsk forskning. Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har besluttet å...
Publisert 04.11.2022
– UHR mener at SV med sine forslag bringer statsbudsjettet i en bedre retning. Vi vil oppfordre Stortinget til å lytte til signalene fra en samlet sektor og støtte disse forslagene, sier UHRs...
Publisert 27.10.2022
Universitets- og høgskolerådet, Forskerforbundet, Akademikerne og Akademiet for yngre forskere har samlet seg bak et felles krav for å redde FRIPRO i 2023.
Publisert 12.10.2022
Vi lever i en tid med stor usikkerhet der den ene krisen avløser den andre. I krisetid er kunnskap nøkkelen for å løse de store utfordringene verden møter, både på kort og lang sikt. Da må det...
Publisert 06.10.2022
Uttalelse fra Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.
Publisert 15.09.2022
UHR er positiv til avtalen om praksisplasser for helse- og sosialfagstudenter, og mener dette må bli en varig felles forpliktelse, sier UHRs styreleder og leder for UHR-Helse og sosial i denne...