Nyheter fra UHR-Forskning
Det er på agendaen under konferansen som arrangeres 18. og 19. oktober.
Det nasjonale publiseringsutvalget innfører nå et nytt nivå X for tvilsomme tidsskrifter. Disse tidsskriftene vil kanskje ikke kunne utløse publiseringspoeng.
Endres forskerutdanningene i takt med utviklingen innen forskning? Er rammene for dagens ph.d.-utdanning tilpasset dagens akademiske verden – og hvordan utvikler vi robuste doktorgrader for fremtiden?
Forsidebildet til rapporten: Veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Illustrert med en verktøykasse
UHRs arbeidsgruppe for åpen evaluering har siden 2019 jobbet med en veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Veilederen er nå ferdig, og arbeidsgruppen foreslår et mer fleksibelt og...
Rapporten fra Stillingsstrukturutvalget ble lagt fram for UHRs styre 16. april. Rapporten skisserer et forslag til en helhetlig stillingsstruktur med forslag til konkrete løsninger på basis av et...
NARMAs første heldigitale konferanse er nå avsluttet. Etter tre dager med tett program føler Ragnar Lie at arrangørene har landet på beina.
På årets Samarbeidskonferanse arrangert av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) diskuterte vi både prosess og innhold på veien mot en ny Langtidsplan...
UHR og FFA har i forkant av Samarbeidskonferansen 2021 bedt seks kloke hoder om å komme med et innspill til neste langtidsplan. De fikk alle samme oppgave: En utfordring til revidert langtidsplan...
I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler. I perioden 2018-2020 har Unit inngått...
Er det tid for en ny generasjon forsknings- og innovasjonspolitikk? Forskningsmiljøene alene løser ikke samfunnets utfordringer, ei heller næringslivet. Morgendagens utfordringer krever et...