Nyheter fra UHR-Forskning
EARMA-konferansen 2022, 4. - 6. mai
Fra den 4. til 6. mai går EARMA-konferansen 2022 av stabelen i Oslo. Konferansen har de siste årene blitt utsatt flere ganger på grunn av pandemien.
Samarbeidskonferansen 2022
Diskuterte omstilling og hvordan universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene kan samarbeide for å finne gode løsninger på samfunnsutfordringene.
Samarbeid
Samarbeidskonferansen 2022 ble arrangert digitalt 2. februar.
Komiteen til EARMA-konferansen
Komiteen til EARMA-konferansen var nylig samlet i Oslo for å legge det faglige programmet til konferansen som arrangeres 4.-6. mai 2022.
Se opptaket av konferansen "Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning blir den nye normalen?" som ble arrangert 18. og 19. oktober 2021.
Det nasjonale publiseringsutvalget innfører nå et nytt nivå X for tvilsomme tidsskrifter. Disse tidsskriftene vil kanskje ikke kunne utløse publiseringspoeng.
Forsidebildet til rapporten: Veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Illustrert med en verktøykasse
UHRs arbeidsgruppe for åpen evaluering har siden 2019 jobbet med en veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Veilederen er nå ferdig, og arbeidsgruppen foreslår et mer fleksibelt og...
Rapporten fra Stillingsstrukturutvalget ble lagt fram for UHRs styre 16. april. Rapporten skisserer et forslag til en helhetlig stillingsstruktur med forslag til konkrete løsninger på basis av et...
NARMAs første heldigitale konferanse er nå avsluttet. Etter tre dager med tett program føler Ragnar Lie at arrangørene har landet på beina.
UHR og FFA har i forkant av Samarbeidskonferansen 2021 bedt seks kloke hoder om å komme med et innspill til neste langtidsplan. De fikk alle samme oppgave: En utfordring til revidert langtidsplan...